Ar thóir an dea-chleachtais
Read Online
Share

Ar thóir an dea-chleachtais the quest for best practice in Irish-medium primary schools in Belfast by SeГЎn Mac Corraidh

  • 583 Want to read
  • ·
  • 62 Currently reading

Published by Cló Ollscoil na Banríona in Béal Feirste .
Written in English

Subjects:

  • Irish-language schools -- Northern Ireland -- Belfast,
  • Irish language -- Study and teaching (Elementary) -- Northern Ireland -- Belfast,
  • Language and education -- Northern Ireland -- Belfast

Book details:

Edition Notes

StatementSeán Mac Corraidh.
SeriesBelfast studies in language, culture and politics -- 18
ContributionsQueen"s University of Belfast.
Classifications
LC ClassificationsLB1529.I73 M33 2008
The Physical Object
Paginationxiv, 170 p. ;
Number of Pages170
ID Numbers
Open LibraryOL24048936M
ISBN 100853898987
ISBN 109780853898986
LC Control Number2009529283

Download Ar thóir an dea-chleachtais

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Ar son na Gaeilge: Conradh na Gaeilge –, stair sheanchais. Ar thóir an dea-chleachtais: the quest for best practice in Irish-medium primary schools in Belfast. Ar thóir an fhocail chruinn: iriseoirí, téarmeolaithe agus fadhbanna an aistriúcháin / eagarthóirí: Máirín Nic Eoin agus Liam Mac Mathúna. Mac Corraidh (Seán): Ar thóir an dea-chleachtais: the quest for best practice in Irish-medium primary schools in Belfast. BSLCP, Belfast: Cló Ollscoil na Banríona, xiv + pp. An thóir an dea-chleachtais: Book 7/7/11 Page 2. ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht / Comprehensive Linguistic Study on the Use of Irish in. Ar thóir an dea-chleachtais: the quest for best practice in Irish-medium primary schools in Belfast: Basilissa. The Belfast Queen's College calendar: The blackbird's nest: an anthology of poetry from Queen's University Belfast: The book of the fête: May 29th, 30th, and 31st, and June 1st, The Careers Service guide.

Book reviews and shorter notices will be published also and againn gur fhoilsíomar páipéir uathusan nach raibh ar thóir cáilíochtaí acadúla a na clúdaigh agus iad uile dírithe ar ról an oide agus ar na dea-chleachtais mhúinteoireachta ar aidhm leo leas oideachais an dalta a chur chun cinn. Scagadh ar an Litríocht Dea-chleachtais d’fhoghlaimeoirí “Don’t judge a book by the Rang 5: Ar Thóir an Toirc Bháin Is file thú agus iarrann an rí ort dán a chumadh faoi. Tá a fhios agat go gcaithfidh tú an rí a mholadh, ach níl mórán. An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, An dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Bealtaine Ó Ceallaigh, T.J. (). Integrating the Common European Framework of Reference (CEFR) in a blended learning Irish-medium teacher education programme: Evidence-based. An thóir an dea-chleachtais: The Quest for Best Practice in Irish-medium Primary Schools in Belfast. A catalogue record for this book is available from the British Library. Léargas ar an gCoibhneas Comhaimseartha idir an Earnáil Dheonach / an.

ubli5 l45nuct y4sm4uee5 taánlc 1lbr 4 5 D ublin city is a vibrant, cosmopolitan mixture of peoples, cultures and traditions. The City is steeped in history but looking to the future. A great book begins with an idea; a great life with a determination. (L’Amour, ) Cé gur foilsíodh Mo Bhealach Féin den chéad uair sa bhliain , tá ailt á scríobh agus cláir raidió agus teilifíse á ndéanamh fós ar an saothar tábhachtach seo. Is é an aidhm atá leis an alt seo ná cuidiú leis an té a rachaidh i mbun an leabhair den chéad uair lena bhealach a éascú. seo a atáirgeadh, i bhfoirm ar bith, gan cead i scríbhinn ón bhfoilsitheoir. ISBN 1 Réamhfhocal 2 Réamhrá 4 Achoimre Feidhmiúcháin 6 Acrainmneacha 8 Cuid 1: Tuairisc ar Sheirbhísí Cultúir 10 Cuid 2: Athbhreithniú gearr ar an méid a baineadh amach mar. No category; SEI Annual Report